Home

Dit is de homepage van Grootstad St. Joris uit Amersfoort.

In Amersfoort, het centrum van het op de grens van de provincies Gelderland en Utrecht gelegen Eemland (DRAAKSTEKERSLAND), bruist het in de carnavalsperiode van leut en plezier. Amersfoort heet dan TREKKERSGAT, in dat carnavalsoord is Grootstad Sint Joris de overkoepelende organisatie die tekent voor een groot aantal evenementen in het tijdvak van de 11e van de 11e tot en met de vastenviering. Bij Grootstad St.Joris kunnen de carnavalsverenigingen uit Amersfoort en de regio zich aansluiten.

Bent u aangesloten bij Grootstad Sint Joris en wilt u een link op onze site
kunt u dat via onze mail aangeven.

Tot ziens bij Grootstad St. Joris.